CheckMite +
Срещу акара Varroa destructor

Пластични лентички съдържащи 1.360 g от органофосфорното съединение Кумафос, който инхибира холинестеразата, като по този начин повлиява нормалното провеждане на импулсите в НС на кърлежа и води до парализа и смърт.
По две ленти за всяко пчелно семейство.
Окачват се между две рамки в гнездото с пило.
Да се осигури възможност за пчелите да се движат свободно помежду тях,
Coumaphos се разпространява чрез социалните контакти в кошера.
Вароатозните кърлежи се излагат на действието на coumaphos директен
и индиректен (хемолимфата) контакт.
Лентите трябва да останат в кошера за 42 дни (6 седмици).
За избягване на ре-инвазия всички колонии в района
трябва да се третират едновременно.
Най-ефективно е третирането през пролетта преди медосбора
или есента след приключването му.
Няма карентен срок.

Made in Germany www.bayer.com

Регистриран ВМП - може да се закупи само от ветеринарни аптеки !

<< НАЗАД КЪМ ПРЕПАРАТИ < ПРЕДИШЕН АРТИКУЛ СЛЕДВАЩ АРТИКУЛ >