УРЕД ЗА ОПЪВАНЕ НА ТЕЛ, ЗЕГЕ

Ако не сте поставили кабси в дупките на рамките, телта се врязва в дървото и се отхлабва (отпуска) с времето. Минавайки през телта със зегето, тя се накъдря и изпъва.

№380 Уред за опъване на тел (зеге)   9.00 лв.
Д/Ш 128/47 мм, ℮60 г

№381 Уред за опъване на тел (зеге)   6.00 лв.
Д/Ш 130/45 мм, ℮55 г

№382 Уред за опъване на тел (зеге) - чешко   15.00 лв.
Д/Ш 205/60 мм, ℮160 г