ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΞΕΣΦΡΑΓΙΣΜΑΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ROLLER
№430 ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΞΕΣΦΡΑΓΙΣΜΑΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ROLLER 100 mm   3.80 € №431 ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΞΕΣΦΡΑΓΙΣΜΑΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ROLLER 115 mm   4.00 €
μήκος 240 mm, πλάτος 100 mm, ø60 mm, βάρους 170 γ

μήκος 245 mm, πλάτος 115 mm, ø47 mm, βάρους 160 γ

№432 ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΞΕΣΦΡΑΓΙΣΜΑΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ROLLER 65 mm   -------- №433 ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΞΕΣΦΡΑΓΙΣΜΑΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ROLLER 30 mm   2.30 €
μήκος 305 mm, πλάτος 65 mm, ø47 mm, βάρους 140 γ

μήκος 220 mm, πλάτος 30 mm, ø47 mm, βάρους 70 γ

<< ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ < ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΙΔΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΙΔΗ >