ΣΥΡΜΑ ΠΛΑΙΣΙΟΥ


№360 Συρμα πλαισιο 100 γ   0.85 €

№361 Συρμα πλαισιο ø0.4 200 γ   1.70 €

№362 Συρμα πλαισιο ø0.4 - 500 γ   3.40 €

№363 Συρμα πλαισιο ø0.4 - 1 κιλο   6.30 €

№365 Συρμα πλαισιο ø0.6 - 250 γ   1.90 €

№368 Συρμα INOX ø0.4 περιπου 1-1.3 κιλο   18.00 € per kg

№369 Βαση για συρμα   6.80 €
Μ/Π/Υ 230/60/105 mm, ℮380 γ

№369.1 Βαση για συρμα - πλαστικη   5.20 €
Μ/Π/Υ 220/55/115 mm, ℮190 γ