Συνδετήρας συρματινος, Πλακα πανω από μελισσι

№300 Συνδετήρας συρμάτινος   0.23 €
μήκος 200 mm, ℮15 γ

№301 Συνδετήρας συρμάτινος   1.00 €
Μ/Π 130/50 mm, ℮95 γ

№306 Πλάκα αλουμινίου 745/600 mm   1.30 €
℮340 g

№308 Σίτα γαλβανιζέ 1/2 m   N/A
3.2 mm, ℮2.2 kg

№309 Σίτα αλουμινίου 0,5/6 m   29.00 €
Μ/Π 6/0.5 m, ℮1.3 kg